Daľší Predchádzajúci Obsah

Základy programovacieho jazyka Python

Milan Toma

25. apríla 2002


Text je voľne šíriteľný za predpokladu, že je šírený v celku, v nezmenenej podobe a pre nekomerčné účely. Pre akékoľvek iné použitie je potrebný súhlas autora. Nie som zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré môžu používaním tohoto textu vzniknúť. Rozhodne si nekladiem nárok na úplnosť a na bezchybnosť.

1. Začiatok s Pythonom

2. Moduly, Data a Premenné

3. Komplexné čísla a zoznamy

4. Tuple-konštrukcia, slovník a cykly for a while

5. Spúšťanie programov, if-elif-else a modul calendar

6. Zhrnutie doterajšieho kurzu a niečo naviac

7. Príkazy skoku, moduly a funkcie

8. Ukončenie funkcií a práca so súbormi

9. Návrat k modulom a operácie s chybami

10. OOP v Pythone, časť prvá

11. OOP v Pythone, časť druhá

12. Držať krok s Pythonom    [8.7.2002]


Ďalší Predchádzajúci Obsah